Elektromagnetické záření v přírodě

Pravděpodobně většina z vás ví, že každý živočich – včetně člověka – i každá rostlina jsou vystaveni takzvanému neionizujícímu elektromagnetickému záření, které se zcela běžně vyskytuje v přírodě. Setkáváme se s ním například při bouřkách a v čele studených frontálních systémů. Lidé jsou na něj citliví, pociťují jeho účinky – například jako nespecifické neuropsychické potíže, přičemž ženy bývají většinou citlivější než muži. Mluvíme-li o ionizujícím elektromagnetickém záření, máme na mysli takzvaný elektrosmog.

Působení člověka

Pokud bychom chtěli specifikovat, co to vlastně takový elektrosmog je, dalo by se říci, že se jedná o souhrn nepříznivých účinků elektromagnetického, magnetického či elektrického záření na živé organismy, které pocházejí od člověka. To znamená, že tyto nepříznivé účinky vznikají veškerými elektrickými zařízeními – počínaje počítači, přes světla, lampy, rádia, mikrovlnky, automobily, až po vysílače mobilních operátorů. Velmi často se na toto téma vedou vášnivé diskuse, nejčastěji v souvislosti s mobilními telefony a jejich základnami. Nabízíme proto ochranu celé vaší rodině i vašemu obydlí před těmito neblahými účinky pomocí produktů BioProtect.