Výstupem by měla být všeobecná spokojenost

Hodnocení pracovníka je nesmírně důležitým, ale zároveň také velmi složitým úkonem pro každého vedoucího pracovníka. V hodnocení se objevují samozřejmě i negativní stránky pracovního výkonu či chování zaměstnance, a na vedoucím pracovníkovi záleží, jakým způsobem uplatní zpětnou vazbu vůči všem pracovníkům, kterých se to týká. Odjakživa se dobré zprávy prezentují lépe než ty špatné až kritizující. Před takovým rozhovorem je třeba se dobře připravit a pracovníka neodradit, ale motivovat k nápravě a uvědomění si svých chyb. Pracovník musí pochopit, že je upozorněn v dobré vůli.

Staňte se schopným nadřízeným

Nástroj zpětná vazba Vám, jako vedoucímu pracovníkovi, umožní shromáždění potřebných informací, které pak vyhodnotíte a učiníte patřičná opatření. Pomůže Vám stát se schopným manažerem ve vedení lidí a v jejich rozvoji. Učiníte velký krok k obchodním cílům Vaší firemní strategie, protože jedním z důležitých článků firmy je právě zaměstnanec, který podává maximální výkony. A na výkony je tento nástroj zacílený.